Location:

Politica de utilizare acceptabilă

Această politică de utilizare acceptabilă stabilește termenii dintre dvs. și noi, conform cărora puteți accesa site-ul nostru web http://ro.gsk.com (site-ul nostru). Această politică de utilizare acceptabilă se aplică tuturor utilizatorilor și vizitatorilor site-ului nostru.
Utilizând site-ul, acceptaţi şi sunteţi de acord să respectaţi toate politicile din prezenta politică de utilizare acceptabilă, care se adaugă termenilor de utilizare a site-ului web.

Utilizări interzise

Site-ul poate fi utilizat numai în scopuri legale. Nu aveţi dreptul să utilizaţi site-ul:

 • În orice fel, care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă.
 • În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are un scop sau un efect ilegal sau fraudulos.
 • În scopul de a dăuna sau de a încerca dăunarea minorilor în vreun fel.
 • Nu se permite să trimiteți, să primiți cu bună știință, să încărcați, să descărcați, să utilizați sau să refolosiți orice material care nu respectă standardele noastre cu privire la conținut.
 • Nu se permite să transmiteți sau să comandați trimiterea de orice material publicitar sau promoțional nesolicitat sau neautorizat sau orice altă formă de solicitare similară (spam).
 • Nu se permite să transmiteți cu bună știință orice date, să trimiteți sau să încărcați orice material care conține viruși, troieni, viermi, bombe de timp, înregistratoare de tip keystroke, spyware, adware sau orice alt program dăunător sau cod de computer similar, conceput să afecteze negativ funcționarea oricărui element software sau hardware.


În plus, sunteţi de acord:


 • Să nu reproduceți, duplicați, copiați sau să re-vindeți orice parte a site-ului nostru, cu încălcarea prevederilor termenilor noștri de utilizare a site-ului.
 • Să nu accesați fără autorizație, să interferați, să deteriorați sau să afectați:
 • orice parte a site-ului nostru;
 • orice echipament sau rețea pe care site-ul nostru este stocat;
 • orice software utilizat în furnizarea site-ului nostru; sau
 • orice echipament sau rețea sau software deținut sau utilizat de orice terță parte.

Servicii Interactive

Putem furniza periodic servicii interactive pe site-ul nostru ("servicii interactive").
Dacă oferim servicii interactive, vă vom furniza informaţii clare despre tipul de serviciu furnizat, dacă acesta este moderat şi ce formă de moderare se utilizează (inclusiv dacă moderarea este asigurată de oameni sau de echipamente tehnice).

Vom depune toate eforturile pentru a evalua riscurile posibile pe care terţele părţi le prezintă pentru utilizatori (şi în special pentru copii) atunci când aceştia utilizează serviciile interactive oferite pe site şi, pentru fiecare caz în parte, vom stabili dacă este necesară moderarea serviciului relevant (inclusiv tipul de moderare utilizat) ca urmare a acestor riscuri. Cu toate acestea, nu ne asumăm obligaţia de a supraveghea, a monitoriza sau a modera serviciile interactive pe care le oferim pe site şi excludem în mod explicit răspunderea pentru pierderile sau daunele care rezultă din utilizarea serviciilor interactive de către un utilizator prin încălcarea standardelor privind conţinutul, indiferent dacă serviciul este moderat sau nu.

Pentru utilizarea serviciilor interactive de către minori, este necesar consimţământul părinţilor sau al tutorilor. Atragem atenția părinților care le permit copiilor lor să folosească un serviciu interactiv că este important să le comunice copiilor despre siguranța lor online, deoarece moderarea nu este o măsură sigură de protecție. Minorii care utilizează servicii interactive trebuie să conştientizeze riscurile potenţiale la care se supun.

Standardele de conținut

Prezentele standarde privind conţinutul se aplică pentru orice material pe care îl adăugaţi pe site (colaborări) şi la serviciile interactive asociate site-ului.
Trebuie să respectaţi atât spiritul, cât şi litera următoarelor standarde. Standardele se aplică pentru fiecare parte din orice colaborare, precum şi pentru colaborarea în sine.
Colaborările trebuie:

 • Să corespundă adevărului (acolo unde se prezintă date și fapte).
 • Să fie sincere (acolo unde exprimă opinii).
 • Să respecte legea aplicabilă atât în ​​Regatul Unit, cât și în orice țară din care sunt publicate.

Colaborările nu trebuie:

 • Să conțină orice material care este defăimător pentru orice persoană.
 • Să conțină orice material obscen, ofensator, urât sau provocator.
 • Să promoveze materiale explicite din punct de vedere sexual.
 • Să promoveze violența.
 • Să promoveze discriminarea în bază de rasă, sex, religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau vârstă.
 • Să încalce orice drepturi de autor, drepturi de proprietate asupra bazei de date sau de marcă comercială ale oricărei alte persoane.
 • Să fie în măsură de a înșela orice persoană.
 • Să atragă după sine încălcarea oricărei obligații legale datorate unei terțe persoane, cum ar fi o obligație contractuală sau obligație de nedivulgare.
 • Să promoveze orice activitate ilegală.
 • Să prezinte amenințare, abuz sau invadare a confidențialității unei alte persoane sau să provoace neplăceri, incomodități sau anxietate inutilă.
 • Să aibă potențial de hărțuire, supărare, jenare, alarmare sau enervare a oricărei alte persoane.
 • Să se utilizeze pentru a pretinde că sunteți o altă persoană, pentru a vă prezenta cu identitate falsă sau pentru a prezenta în mod amăgitor afilierea dvs. cu o altă persoană.
 • Să dea impresia că acestea provin de la noi, dacă nu este adevărat.
 • Să încurajeze, promoveze sau să asiste orice acțiuni ilegale cum ar fi încălcarea drepturilor de autor sau utilizarea abuzivă a computerului (acestea sunt doar exemple).

Suspendarea și încetarea

La alegerea sa, Compania va stabili dacă prezenta politică de utilizare acceptabilă a fost încălcată prin utilizarea site-ului. Dacă prezenta politică a fost încălcată, Compania poate lua orice măsuri considerate necesare.
Nerespectarea prezentei politici de utilizare acceptabilă constituie încălcare gravă a termenilor de utilizare prin care vi se permite să utilizaţi site-ul şi, prin urmare, Compania poate lua cel puţin una dintre următoarele măsuri:

 • Retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dvs. de a utiliza site-ul nostru.
 • Ștergerea imediată, temporară sau permanentă a oricărei postări sau a oricărui material încărcat de dvs. pe site-ul nostru.
 • Emiterea unui avertisment în adresa dvs.
 • Proceduri judiciare împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor cu titlu de despăgubire (inclusiv, dar fără a se limita la costuri administrative și juridice rezonabile) rezultate din încălcare.
 • Alte acțiuni în justiție împotriva dumneavoastră.
 • Dezvăluirea unor astfel de informații autorităților de aplicare a legii, în măsura în care considerăm, în mod rezonabil, că aceasta este necesară.

Compania exclude răspunderea pentru măsurile luate ca răspuns la încălcarea prezentei politici de utilizare acceptabilă. Răspunsurile descrise în prezenta politică nu sunt limitate, iar Compania poate lua orice alte măsuri pe care le consideră adecvate.

Modificări la politica de utilizare acceptabilă

Politica de utilizare acceptabilă poate fi modificată în orice moment, prin modificarea acestei pagini. Vă recomandăm să consultaţi periodic această pagină pentru a lua la cunoştinţă modificările aduse, deoarece acestea au caracter executoriu pentru dvs. În plus, unele prevederi din prezenta politică de utilizare acceptabilă pot fi înlocuite cu prevederi sau notificări publicate în altă secţiune a site-ului.

Operatorul site-ului

parodontax
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL, Opera Center 1, Str. Costache Negri nr. 1-5, Sector 5, Cod 050552, Bucureşti, România
www.parodontax.ro
farmacovigilenta.romania@gsk.com